เนื้อหาตามหมวดหมู่ - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เนื้อหาตามหมวดหมู่

ต้นแบบระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

คลิกเพื่อเลือกตามระดับชั้น     

     

     

     

     

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 

 

 

ร้านบีเอสทีเอ็มเคคอมพิวเตอร์ บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด บริษัทไมโครซีเคียว ดีไซน์ ร้านข้าวฟ่างคอมพิวเตอร์
เส้นสีดีไซด์ งานไอซีที
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1
บริษัทไอทีกาญจน์ จำกัด

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา ด้วยระบบ EdNet-Oms

 • 2I-5E
 • I-School
 • E-Net-Oms

2. Ed-Net-Omsนายบุญเลิศ แสวงทอง

เรื่องราวความเป็นมา ของการทำงานชิ้นนี้ จะทะยอยบอกเล่าไปเรื่อยๆ ตามแต่เวลาจะมีให้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ต้องการพัฒนาโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพียงเพื่อต้องการให้การศึกษาไทยพัฒนา ค่อยๆ ติดตามกันไป เผื่อได้เข้าใจ และมีความตั้งใจเดียวกัน ในการพัฒนานักเรียนของเราให้เขาเป็นผู้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับโลกปัจจุบัน เตรียมพบกันกับ เบื้องหลังการพัฒนา EdNet-Oms โดยเว็บมาสเตอร์

 1. เรื่องเล่าเร้าพลัง
 2. ความฝันของฉัน
 3. ประวัติการศึกษา
 4. ครั้งเมื่อฉันเป็นครู
 5. ก้าวสู่งานบริหารตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
 6. เปลี่ยนเป็นผอ.ดีกว่า ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขวราราม
 7. กลับบ้านเถิด ข้างหลังเป็นห่วง สู่รั้ว วังตะเคียน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะเคียน
 8. งานเพื่องานสานฝันสู่จุดหมาย
 9. มันต้องเกิด อะไรที่มันต้องเกิด กับสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 10. การทำงานที่จริงใจ แต่ไม่มีใครเข้าใจ
 11. ผลที่ได้รับทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ กับทุกที่ที่เราได้ทำ
 12. กลับสู่ถิ่น คืนสู่เหย้าสพม.8 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
 13. ประวัติและผลงาน

     ประมวลคำสั่งการเป็นคณะกรรมการ ผลงานที่ได้รับ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของเว็บมาสเตอร์

ผลงานที่เกิดกับโรงเรียน

ผลงานที่เกิดขึ้นกับครู

ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับตนเอง

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง สถานที่ เอกสารอ้างอิง
1 11 กุมภาพันธ์ 2560 การอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เทคนิคการสร้างนิสัยรักการอ่านให้เยาวชนไทย" โรงแรมไมด้า ทราวรวดี แกรนด์ นครปฐม

วุฒิบัตร

2 5 พฤษภาคม 2560 การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. "ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ" สพป.กาญจนบุรี เขต 1

วุฒิบัตร

5 มกราคม 2561 ผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการพิจารณาเช่าอินเทอร์เน็ทความเร็วสูง ของเขตพื้นที่ สพป.กาญจนบุรี เขต 1

หนังสือราชการ

4 19-22 มีนาคม 2561 เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๒ (ครูและผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 1. หนังสือส่งตัว

2.วุฒิบัตร

5 5 เมษายน 2561 เป็นวิทยากรในการอบรม ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา School Management Support System : SMSS กลุ่มเครือข่ายศรีสวัสดิ์ 2 โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ หนังสือเชิญวิทยากร
6 9-10 กรกฏาคม 2561 ประชุมสัมมนาเรื่องการจัดทำข้อเสนอ ในการแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม หนังสือเชิญ
7 20 กรกฎาคม 2561 การประชุมโครงการประชุมปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โรงแรมพิลูส กาญจนบุรี หนังสือเชิญ
8 5 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21/2560) สพป.กาญจนบุรี เขต 1 หนังสือราชการ
9 15 สิงหาคม 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพป.กาญจนบุรี เขต 1

1.หนังสือราชการ

2.วุฒิบัตรโรงเรียนคุณธรรม

  9 กันยายน 2561 การอบรมการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ :School Management Support System ++) และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS : School Management Support System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เกียรติบัตร

10 19 เมษายน 2562 เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"   ณ  โรงแรมพีลูส  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี หนังสือราชการ
11  2 พฤษภาคม 2562  เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0  มหาวิทยาลัยสุธขทัยธรรมาธิราช หนังสือราชการ
12 23 มิถุนายน 2562 แนวทางการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต บ้านปลาทับทิม        รีสอร์ท ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม หนังสือราชการ
 13 6 สิงหาคม 2562 การอบรมโครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลสำรอง หนังสือที่ กจ. 53801/262
14 6-7 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี หนังสือที่ อว 0632.3/ว 0101
15 27 กรกฏาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนเทพมงคลรังษี หนังสือที่ ศธ 04238/3108
 16    การประชุมชี้แจงรับนโยบายการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามการนำจุดเน้น นโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวิสุทธรังษี หนังสือที่ ศธ 04238/ว2795
17

16-17 มิถุนายน 2563

เข้าร่วมโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์่ส่วนรวม ประจำปี 2563 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร ประกาศนียบัตร
18

22-23 มิถุนายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติกำรชี้แจงพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้กับโรงเรียนนำร่อง โรงแรมรำชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุร หนังสือที่ศธ 04017/ว 1903
18

18-19 มิถุนายน 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในฯ และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 หนังสือที่ศธ 04238/2445
19

13 มิถุนายน 25622

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร หนังสือที่ ส.บ.ม.กจ. ว015/2562
20

16 เมษายน 2562

การประชุมการใช้งาน Video Conference ภายในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘ หนังสือที่ ศธ 04238/ว1700
21  19 เมษายน 2562  การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”  โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   หนังสือที่ ศธ 04238/1441
22 20 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุร หนังสือที่.บ.ม.กจ. ว007/2562
23 6 มีนาคม 2562 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ- สมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

หนังสือที่ ส.บ.ม.กจ. ว006/2562

24 20 มีนาคม 2562 ขอเชิญผู้บริหารและครูเข้าร่วมการประชุมวิชาการน าเสนอผลงานโครงการ U-school mentoring คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

หนังสือ ที่ศธ 0553.3/ว.095

25 7 – 10 พฤษภาคม 2562 การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 (ครั้งที่ 48) ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

หนังสือที่ ศธ 04238 / ๑๐๐๘

26 19 กรกฎาคม 2562 การอบรมสะเต็มศึกษากับพื้นฐานหุ่นยนต์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศนียบัตร

27 19 สิงหาคม 2562 เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "สนุกกับกิจกรรมรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ด้วยการสร้าง Info graphic" สำหรับครูบรรณารักษ์หรือครูที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บรรณารักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

หนังสือเชิญที่ ศธ 04238/3470

28 10 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย

เกียรติบัตร

29 17 มิถุนายน 2563  เข้าร่วมประชุม ITA ONLINE ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา VDO Conference

เกียรติบัตร

30   เข้าร่วมประชุม จัดทำเว็บไซต์ ITA ONLINE ผ่าน VDI Conference ตามโครงการ"เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)" ออนไลน์

เกียรติบัตร

 

การประชุมกับหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น การเข้าร่วมกิจกรรมในด้านต่างๆ ในท้องถิ่น และที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธ์ชุมชน ให้กับโรงเรียน

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เรื่อง ระดับ แหล่งข้อมูล
1 23 สิงหาคม 2560 การอบรมขยายผลระบบบริหารสถานศึกษาต้นแบบ EdNet-Oms สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2 12 กันยายน 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เข้าศึกษาดูงานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
3 13 กันยายน 2560 การขยายผล ณ โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์ สพป.นครปฐม เขต 1 ภาค  
4 11-12-13 ตุลาคม 2560 การอบรมการทำผลงานอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัด  
5 5 เมษายน 2561 การอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา SMSS กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์ 2 จังหวัด  

เอกสารประกอบการใช้งานต่างๆ

เสียง เพลง ดนตรี เกี่ยวกับการเรียนการสอน ไม่จำกัดระดับชั้น

/image/kindergarden.png

สำหรับชั้นอนุบาล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

math/MathematicsInMind/Level1-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level1-Exercise.jpg
math/MathematicsInMind/Level1-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level2-Exercise.jpg
math/MathematicsInMind/Level3-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level3-Exercise.jpg
math/MathematicsInMind/Level4-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level4-Exercise.jpg
math/MathematicsInMind/Level5-Exercise.jpg /MathematicsInMind/Ans-Level5-Exercise.jpg

สื่อ เรื่องราว เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1   มัธยมศึกษาปีที่1

ประถมศึกษาปีที่ 2  มัธยมศึกษาปีที่2

ประถมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่3

ประถมศึกษาปีที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5  มัธยมศึกษาปีที่่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่่ 6

ประถมศึกษาปีที่ 1   มัธยมศึกษาปีที่1

ประถมศึกษาปีที่ 2  มัธยมศึกษาปีที่2

ประถมศึกษาปีที่ 3  มัธยมศึกษาปีที่3

ประถมศึกษาปีที่ 4  มัธยมศึกษาปีที่่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5  มัธยมศึกษาปีที่่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่่ 6

เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์

เกี่ยวกับพลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์