ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

border collie 667488 640 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean venenatis velit lectus, ac tincidunt mi semper in. Duis imperdiet commodo tristique. Mauris ultrices, ligula vel pellentesque finibus, dui diam venenatis sem, eget molestie nisl nisl venenatis felis. In eget nulla massa. Vestibulum ullamcorper dapibus sem eu feugiat. Cras consectetur id lacus eu semper. Maecenas 

 เพิ่มเติมโดยสมาชิก

border collie 667488 640 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean venenatis velit lectus, ac tincidunt mi semper in. Duis imperdiet commodo tristique. Mauris ultrices, ligula vel pellentesque finibus, dui diam venenatis sem, eget molestie nisl nisl venenatis felis. In eget nulla massa. Vestibulum ullamcorper dapibus sem eu feugiat. Cras consectetur id lacus eu semper. Maecenas 

 เพิ่มเติมโดยสมาชิก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (รายละเอียด)