ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

         

 

 

 

          วันพุธที่ 2 ต.ค. 62 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มอบหมายกลุ่มอำนวยการ ออกไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการ"สัปดาห์ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เยี่ยมบ้านนักเรียน" ในเขต อ.ด่านมะขามเตี้ย จำนวน 3 โรงเรียน วัดจรเข้เผือก บ้านหนองกวาง และบ้านโป่งโก รวม 4 ราย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บและการทำลายหนังสือราชการ สพฐ. ( รายละเอียด )

สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้เปลี่ยนเบอร์แฟกซ์ จาก 0-3462-3006 ไปเป็นเบอร์ 0-3456-4262 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย ( หนังสือแจ้ง ) ( ภาพถ่าย )

แจ้งจำนวนเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิก ชพค.-ชพส. สิ้นเดือน กรกฎาคม 2560 ( รายละเอียด )

หมวดหมู่รอง