ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

        วันที่ 30 กันยายน 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กจ.1 ผอ.กลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมทางไกล video conference เรื่องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รับชม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

 

 

 

 

       วันที่ 27 กันยายน 2562นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2565 ครั้งที่ 1/2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สพป.กจ.1

  

  

 
           สายใย ที่ไม่เกษียณ "ศน.ฉลอง ขำมาก 27 ก.ย.62 กับน้อง ๆ ของพี่หลอง" วันนี้ 27 ก.ย.62 เวลา 11.30 น. นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ได้มอบหมาย ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 เป็นผู้แทนในงานแสดงมุทิตาจิต ศน.ฉลอง ขำมาก ในโอกาสครบเกษียณอายุราชการ 60 ปี ณ วันที่ 30 ก.ย.62 โดยมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมทั้ง ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานได้มอบของที่ระลึกในโอกาสดังกล่าวด้วย ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สกสค.กาญจนบุรี นายวิรัช รัตนพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุม 1 สพป.กาญจนบุรี 1

 

 

 

       วันที่ 27 กันยายน 2562 ท่านพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามโครงการเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชนอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมด้วย ณ หอประชุมอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประธานการประชุม เรื่อง การสรรหาคัดเลือก " ครูดีในดวงใจ " ครั้งที่ 17 พ.ศ.2562 พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 4 สพป.กจ.1

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)