ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

 

 

  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาเรื่อง แจ้งสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ถึงแก่กรรม การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. - ช.พ.ส.และการประกันสินเชื่อของผู้กู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการรับนักเรียน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

  วันที่ 27 พฤศจิกายน​ 2562 ดร.อำนาจ วิ​ช​ยา​นุ​วัติ​ เลขาธิการคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัตการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่ภาคกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ มอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​ และผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตจังหวัดภาคกลาง(เขตตรวจราชการ​ส่วนภาคกลาง 1,2,3 และ 4)จำนวน 5 เขตตรวจราชการ ประกอบด้วย
1.ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​และมัธยมศึกษา​ประจำจังหวัด
2.ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัด
3.ผู้บริหารโรงเรียน​อนุบาล​ประจำจังหวัด
4.ผั้บริหารโรงเรียน​ในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา​พิเศษ
เพื่อหาแนวทางรูปแบบการแก้ปัญหาและการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ​การศึกษา​ของแต่ละจังหวัดในเขตภาคกลางต่อไป โดยมีนายวิทยาเกีย​รติ​ เงิน​ดี​ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​เขต​ 1 พร้อมด้วย นายนิทัศน์​ เชียง​ทอง​ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี​ เข้าร่วมประชุมณ ห้องประชุม สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​สุพรรณบุรี​ เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

  

 

  วันที่ 27 พฤศจิกายน​ 2562 ว่าที่ร้อยพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA AWARDพร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ของ
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น โรงเรียนวัดลำสำรอง และ โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) สังกัด สพป.กจ.1 

 

 

     วันที่ 13 พฤศจิกายน​ 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อ​ำ​นวยการสำ​นักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต1 ประชุมการจัดตั้งงบประมาณและโครงการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งบประมาณปี พ.ศ.2562 ไปพรางก่อน)​ครั้งที่1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,500,000 บาท
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ณ ห้องประชุม 4 สพป.กาญจนบุรี เขต1 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)