ความเคลื่อนไหว

โรงเรียน  ครู  นักเรียน

      

      

    วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยเอกพรเนตร ศรีทอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของเด็กและเยาวชน เนื่องในวันลอยกระทง

           

 

 

 

 

     วันที่ 11 พฤศจิกายน​ 2562 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ประชุมติดตามการดำเนินงานในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล​ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน​ 2562 ในการนี้ นายกรัฐมนตรี​ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี​ทุกกระทรวง ลงพื้นทีาบริเวณจังหวัด อำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนแระมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ในส่วนกลาง ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกนะทรวงศึกษาธิการ และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน โครงการต่างๆ ใหักับผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เขตตรวจราชการที่ 3 ซึ่งมีจังหวัดสุพรรญบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งเบื้องต้นได้รับทราบแนวทางการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่แจ้งให้ทราบ โดยมีนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา​กาญจนบุรี​ เขต1 พร้อมด้วย​ข้าราชการ​ครูและบุคลากรทาง​การศึกษา​ ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนพร้อมด้วยประชาชนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์​บูรณะ​ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

           วันที่ 5 พฤศจิกายน​ 2562 นายประเสริฐ​ บุญเรือง ปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการ​ ประธานการประชุมเตรียมการ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)​ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกกระทรวง ลงพื้นที่บริเวณจังหวัด หรืออำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​จึงเชิญองค์กรหลักในส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการ​จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมี ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​ และนายยวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี​ อำเภอเมือง จังหวัด​กาญจนบุรี​/ภาพ/ข่าว/ฐิติรัตน์

  

 

         วันที่ 5 พฤศจิกายน​ 2562 ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมเตรียมการ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)​ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกกระทรวง ลงพื้นที่บริเวณจังหวัด หรืออำเภอโดยรอบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน ตลอดจนประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอในที่ประชุม คณะรัฐมนตรี โดยให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรวบรวมข้อมูลการลงพื้นที่ของรัฐมนตรี ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ​จึงเชิญองค์กรหลักในส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้น​พื้นฐาน​ ศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการ​จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการในการลงพื้นที่ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยมี นายยวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​กาญจนบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกร่างทอง​ราษฎร์​บูรณะ​อำเภอท่าม่วง จังหวัด​กาญจนบุรี​/ภาพ/ข่าว/ฐิติรัตน์

             

             

          วันที่ 1 พฤศจิกายน​ 2562 นายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)​สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ดำเนินงานโครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี นั้น การนี้ เพื่อให้การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนดและได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ผู้เข้ารับการประเมินเป็นรายบุคคล เพื่อให้คะแนนตามตัวชี้วัดและวิเคราะห์ ปัญหา ข้อเสนอแนะพร้อมทั้งแนวทางแก้ไขต่อไป ณ โรงแรมพีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หมวดหมู่รอง

ช่วยเหลือบ้านพักข้าราชการครูประสบอัคคีภัย (รายละเอียด)