คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คณะทำงาน../photo/webapi/thumb.php?api=SYNO.PhotoStation.Thumb&method=get&version=1&size=large&id=photo_31e0b89be0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8a7e0b8a5e0b8a0e0b8b2e0b89ee0b881e0b8b2e0b8a3e0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a120323320e0b8aae0b8b4e0b887e0b8abe0b8b2e0b884e0b8a1203235363020e0b89320e0b982e0b8a3e0b887e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b1e0b887e0b895e0b8b0e0b980e0b884e0b8b5e0b8a2e0b899_32303137303832335fe0b991e0b997e0b990e0b998e0b992e0b9935f303030335f312e6a7067&rotate_version=0&thumb_sig=2f766f6c756d65322f70686f746f2f31e0b89be0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8a7e0b8a5e0b8a0e0b8b2e0b89ee0b881e0b8b2e0b8a3e0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a120323320e0b8aae0b8b4e0b887e0b8abe0b8b2e0b884e0b8a1203235363020e0b89320e0b982e0b8a3e0b887e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b1e0b887e0b895e0b8b0e0b980e0b884e0b8b5e0b8a2e0b8992f32303137303832335fe0b991e0b997e0b990e0b998e0b992e0b9935f303030335f312e6a7067&mtime=1503501736&SynoToken=foj81eu82lfnn79voje6nbnt75

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นาย บุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
2 นาย ใน   ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
3 นางสาว ศิริกาญจน์ หลากสุขถม ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4 นาย ทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5 นาย ปริญญา เหลืองแดง หัวหน้างานไอซีที โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
6 นาย อลงกรณ์ สาเล็ก หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
7 นาย นายศิริวัฒน์ มันตะพงษ์ วิศวกรบริหารงานขายลูกค้าองค์กร บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด
8 นาย สุธน ศรีศักดิ์บางเตย ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.8
9 นาย ทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
10 นาย วินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
11 นาย สมยศ สำเนียงงาม อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คอมเมนต์   

intichons
0 #11 intichons 2566-03-07 23:45
As always, we re not privy to medical information and considering these are college and high school baseball players, have even less to go on cialis generic best price Can alcohol make STD worse
อ้างอิง
aeroria
0 #10 aeroria 2566-03-06 12:14
preferably something good where can i buy cialis on line
อ้างอิง
Opigued
0 #9 Opigued 2566-02-22 05:41
Major prominent Events During pregnancy women can have been through some events like the death of a precious person or loss of some property cialis generic 5mg Strangely, where she used to need reading glasses; she could now read without glasses
อ้างอิง
swokest
0 #8 swokest 2565-12-15 23:04
Gavin s diagnosis was predicted by a blood test that measures creatine kinase CK; an unusually high concentration indicates the presence of Duchenne cialis online prescription
อ้างอิง
Goptexy
0 #7 Goptexy 2565-12-12 21:37
Vectors encoding ZIP or controls were transfected into the cells, and luminescence was measured 24 h later buy tamoxifen uk Step one involves determining the patient s life expectancy and treatment goals
อ้างอิง
Smanolo
0 #6 Smanolo 2565-11-23 04:37
for AIDS related Kaposi s sarcoma stromectol australia covid PMID 11056333 Clinical Trial
อ้างอิง
Varbops
0 #5 Varbops 2565-11-18 09:06
Mussels are excellent indicator organisms for environmental monitoring and have been intensively used worldwide to monitor marine pollution Rittschof and McClellan Green 2005 clomiphene bodybuilding
อ้างอิง
inanien
0 #4 inanien 2565-11-13 01:24
Nazmeen A, et al priligy kaufen I hope I didn t make a mistake going off the drug but I just couldn t live like that
อ้างอิง
Lordloowl
0 #3 Lordloowl 2565-07-28 04:03
generic cialis vs cialis: https://buycialikonline.com Direct Provera Order
อ้างอิง
inherve
0 #2 inherve 2565-02-08 12:19
Bsumfu Plaquenil Vtzpan
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault