คณะทำงาน - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คณะทำงาน../photo/webapi/thumb.php?api=SYNO.PhotoStation.Thumb&method=get&version=1&size=large&id=photo_31e0b89be0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8a7e0b8a5e0b8a0e0b8b2e0b89ee0b881e0b8b2e0b8a3e0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a120323320e0b8aae0b8b4e0b887e0b8abe0b8b2e0b884e0b8a1203235363020e0b89320e0b982e0b8a3e0b887e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b1e0b887e0b895e0b8b0e0b980e0b884e0b8b5e0b8a2e0b899_32303137303832335fe0b991e0b997e0b990e0b998e0b992e0b9935f303030335f312e6a7067&rotate_version=0&thumb_sig=2f766f6c756d65322f70686f746f2f31e0b89be0b8a3e0b8b0e0b8a1e0b8a7e0b8a5e0b8a0e0b8b2e0b89ee0b881e0b8b2e0b8a3e0b8ade0b89ae0b8a3e0b8a120323320e0b8aae0b8b4e0b887e0b8abe0b8b2e0b884e0b8a1203235363020e0b89320e0b982e0b8a3e0b887e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b89ae0b989e0b8b2e0b899e0b8a7e0b8b1e0b887e0b895e0b8b0e0b980e0b884e0b8b5e0b8a2e0b8992f32303137303832335fe0b991e0b997e0b990e0b998e0b992e0b9935f303030335f312e6a7067&mtime=1503501736&SynoToken=foj81eu82lfnn79voje6nbnt75

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ตำแหน่ง สังกัด
1 นาย บุญเลิศ แสวงทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
2 นาย ใน   ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
3 นางสาว ศิริกาญจน์ หลากสุขถม ครูจ้างสอน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
4 นาย ทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
5 นาย ปริญญา เหลืองแดง หัวหน้างานไอซีที โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
6 นาย อลงกรณ์ สาเล็ก หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ สพม.8
7 นาย นายศิริวัฒน์ มันตะพงษ์ วิศวกรบริหารงานขายลูกค้าองค์กร บริษัททริปเปิลทีอินเตอร์เน็ต จำกัด
8 นาย สุธน ศรีศักดิ์บางเตย ครู โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.8
9 นาย ทรงศักดิ์ พรหมธิดา ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคอแลน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
10 นาย วินัย ธรรมเกื้อกูล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
11 นาย สมยศ สำเนียงงาม อดีตศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

คอมเมนต์   

profile
0 #1 profile 2561-11-01 01:50
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault