เว็บมาสเตอร์

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

หนังสือขอบคุณ

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารอ้างอิง
1 23 สิงหาคม 2562 ขอขอบคุณ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา หนังสือที่ ศธ.04238.31/ว201
2  21 มิถุนายน 2562 ขอขอบคุณ  ศูนย์สนับสนุนและประสานงานอำเภอท่าม่วง หนังสือที่ กจ 0218/ว 2542