ผลงานทีเกิดกับตนเอง (คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อเปิดเอกสารแนบ)

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รักการอ่านปี2562

ลำดับที่  เรื่อง  วันที่  หน่วยงาน 
4 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานรอบการประเมินครั้งที่ 1 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 หนังสือนำ , ประกาศรายชื่อ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
3 คุณครูต้นแบบส่งเสริมการอ่านในโครงการนานมีบุ้คส์ 30 มกราคม 2562 บริษัทนานมีบุ้คส์
2 เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน ระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) การประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบโครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 28 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
1 รางวัลระดับเหรียญทองผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี (good practice) ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 28 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault