คำสั่งเริ่ม 2564 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

คำสั่งเริ่ม 2564

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อเปิดเอกสารประกอบ

ลำดับ วันที่ เรื่อง หน่วยงาน เอกสารอ้างอิง
27 มกราคม 2564  ผลการประชุม อนุมัติการปรับปรุงผลงานชำนาญการพิเศษ  กศจ. กาญจนบุรี รายงานการประชุม-กศจ.ครั้งที่-1_64-วันที่-27-ม.ค.-64