องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และคณะเข้าศึกษาดูงาน

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

Warning: getimagesize(/volume2/web/enet/../photo/webapi/thumb.php?api=SYNO.PhotoStation.Thumb&method=get&version=1&size=small&id=photo_e0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b897e0b8b5e0b988203720e0b8ade0b89ae0b8952ee0b899e0b8b4e0b884e0b8a1e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b220e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b8a3e0b8b0e0b8a2e0b8ade0b887_e0b8ade0b89ae0b8952e20e0b899e0b8b4e0b884e0b8a1e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b220e0b8a3e0b8b0e0b8a2e0b8ade0b8875f3138303731335f303030392e6a7067&rotate_version=0&thumb_sig=2f766f6c756d65322f70686f746f2fe0b881e0b8b4e0b888e0b881e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b897e0b8b5e0b988203720e0b8ade0b89ae0b8952ee0b899e0b8b4e0b884e0b8a1e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b220e0b888e0b8b1e0b887e0b8abe0b8a7e0b8b1e0b894e0b8a3e0b8b0e0b8a2e0b8ade0b8872fe0b8ade0b89ae0b8952e20e0b899e0b8b4e0b884e0b8a1e0b89ee0b8b1e0b892e0b899e0b8b220e0b8a3e0b8b0e0b8a2e0b8ade0b8875f3138303731335f303030392e6a7067&mtime=1531469137&SynoToken=2j661rq7orm0ebun98golthjq7): failed to open stream: No such file or directory in /volume2/web/enet/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1647
เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เล็กโล่ง และคณะ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำคณะจำนวน 55 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน "ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย EdNet-OMS" โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ขอขอบคุณศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล และศน. พรรณรัตน์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติร่วมต้อนรับ

อบต.นตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน

คอมเมนต์   

profile
0 #1 profile 2561-11-01 16:22
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault