องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และคณะเข้าศึกษาดูงาน - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เขียนโดย Super User

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ เล็กโล่ง และคณะ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้ครู เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษานำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษา ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยนำคณะจำนวน 55 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าศึกษาดูงาน "ระบบบริหารจัดการสถานศึกษาด้วย EdNet-OMS" โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ขอขอบคุณศน.วินัย ธรรมเกื้อกูล และศน. พรรณรัตน์ ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้เกียรติร่วมต้อนรับ

อบต.นตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เข้าศึกษาดูงาน

คอมเมนต์   

profile
0 #1 profile 2561-11-01 16:22
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault