รางวัลที่ได้รับ - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา:enet

ต้นแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา
นายบุญเลิศ แสวงทอง

081-8372143
bstmk1@gmail.com

เขียนโดย Super User
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

คลิกที่เอกสารอ้างอิง เพื่อดูหลักฐานประกอบ

 ลำดับ วันที่  เรื่อง  เอกสารอ้างอิง  หมายเหตุ 
1 10 กุมภาพันธ์ 2563 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 โล่รางวัล สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
2  11 มีนาคม 2563 ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562  โล่รางวัล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
23-25 พฤศจิกายน 2563  ผู้บริหารแกนนำ ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานศึกษา ตามโครงการกิจกรรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว เกียรติบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
4 9 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารแกนนำภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรีกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา) เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
5 16 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น เกียรติบัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
 6  20 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
7 5 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7 เกียรติบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

0
0
0
s2sdefault